A-kasse for studerende

Vidste du at med den nye a-kasse lov, så kan alle studerende i Danmark – uagtet om de har studiejob – blive gratis medlem i en a-kasse.

Det betyder at studerende nu for det meste kan blive gratis medlem af en a-kasse for studerende. Det er tilbud som ville være dumt ikke at tage imod. Som du måske ved er det a-kasserne der står for administration af dagpengene og man skal være medlem af en a-kasse for at udbetalt dagpenge. Uden et a-kasse medlemskab er der kun kontanthjælp tilbage hvis du bliver arbejdsløs efter endt studie. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så se at få meldt dig ind i en a-kasse – helt gratis.

Gode råd til a-kasse søgende studerende:

Husk at melde dig ind!

Hvor lang tid har du tilbage af dit studie? Dagpengereglerne er indrettet sådan at hvis du melder dig ind med mindre et år af dit studie tilbage, så er der en måneds karenstid efter endt uddannelse, hvor du hverken får SU eller dagpenge. Det kommer bag på mange som pludselig opdager at der mangler penge på kontoen. Har du mere end et år tilbage af din uddannelse kan du dog undgå at komme i denne situation hvis du får meldt dig ind i tide. Dvs, at hvis du er medlem af en a-kasse minimum et år inden du er færdig på studiet, så vil du kunne få dagpenge fra dag 1 som nyuddannet.

Husk fristerne!

Det er utrolig vigtigt at du senest 14 dage efter endt uddannelse tilmelder dig som jobsøgende på Jobcenteret. Det er nemlig sidste frist for at få adgang til hurtig og nemme dagpenge. Overholder du ikke denne frist kan du nemlig risikere at skulle vente et år på at få dagpenge i enkelte tilfælde. Så husk at komme ned til Jobcenteret på første dag som nyuddannet! Du kan se en oversigt over de forskellige Jobcentre i landet her.

Hvilken a-kasse skal du vælge?

Der er frit a-kasse valg i Danmark, så derfor kan du med fordel vælge den a-kasse som dækker dine behov bedst. Hvilken a-kasse du skal vælge afhænger derfor i nogen grad af hvilket studie du har læst og derefter af andre forhold som pris, tilbud og mulighed for efteruddannelse, rådgivning og lignende. MA-kasse og CA A-kasse er to a-kasser for studerende med videregående uddannelser, som er meget populære. En række a-kasser er såkaldte tværfaglige a-kasser og optager medlemmer med alle uddannelser:

I sammenligningen her på siden kan du se nærmere detaljer om de enkelte a-kassers regler, priser og tilbud.

Dagpenge satser og regler for nyuddannede

Som nyuddannet har du ret til dagpenge fra dag 1, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, ellers har du ret til dagpenge 1 måned efter endt uddannelse (karensperiode). Uddannelsen skal have haft en minimums varighed på 18 måneder og skal have været enten erhvervsmæssig uddannelse eller en videregående uddannelse. Dagpengesatsen for nyuddannede (dimittendsats) er på 678 kr om dagen, 3390 kr om ugen (2015 satser), hvilket er 82% af de almindelige dagpengesatser. Har du derimod arbejde i minimum 3 måneder efter endt uddannelse kan få op til 90% af dagpengesatserne. Dette er grundsatserne, men hvis du tegner en tillægsforsikring – som koster ekstra – kan du få op til 16597 kr om måneden.

Ifølge den nye lovgivning kan du få dagpenge i 2 år hvorefter du hvis du stadig er ledig vil overgå til kontanthjælp. Du kan læse mere om reglerne for dagpenge på Borger.dk.

Tjekliste for ledige nyuddannede

Hvordan får man egentlig dagpenge helt konkret som nyuddannet? I denne korte guide får du en forklaring på præcis hvad du skal gøre som nyuddannet og ledig. Der kan være lidt forskel a-kasserne imellem men som udgangspunkt skal du i hvert fald gøre dette:

  1. Tilmelde dig som jobsøgende på Jobcenteret

Der er ingen vej udenom, du skal tilmeldes jobcenteret som jobsøgende. Husk at dette skal se senest 14 dage efter du er blevet færdig på dit studie. Dette er meget vigtig for ellers risikerer du at miste retten til dagpenge. Du har to muligheder for at tilmelde dig til jobcenteret: Du kan enten tilmelde dig elektronisk på www.jobnet.dk eller ved personligt fremmøde i jobcenteret. Vælger du at tilmelde dig over internettet skal du huske at printe kvitteringen for tilmeldingen, da denne er den eneste dokumentation du måtte have hvis der skulle gå noget galt med det tekniske.

  1. Sende de nødvendige oplysninger til din a-kasse

Hvad enten du allerede er medlem af en a-kasse for studerende eller først har meldt dig ind senere så skal du altid sende en række oplysninger. Det er oftest:

  • Ledighedserklæring. Denne kan du finde på a-kassens website.
  • Dokumentation for beskæftigelse eller studie. Har du haft studiejob kan det være en god ide at sende dokumentation på dette også.
  1. Modtage dit dagpengekort

Dit dagpengekort skal udfyldes og sendes til din a-kasse for studerende. Du får dit første dagpengekort fra jobcenteret. Eventuelt kan du udfylde det online hos a-kassen hvis det er tilgængelig.

Læg en Kommentar