Dagpengereglerne og a-kasser

Dagpengereglerne er et sæt af regler bestemt af den danske stat, for hvornår, hvordan og hvor meget du du er berettiget til i dagpenge.

Hvornår har jeg ret til dagpenge?

Først og fremmest skal du være medlem af en a-kasse for at være berettiget til dagpenge. Du skal have været medlem af en a-kasse og samtidig have arbejdet mindst 52 uger (1924 timer) indenfor 3 år for at være berettiget.
For deltidsforsikrede er det mindst 34 uger (1258 timer).

Som selvstændig skal du have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentlig omfang i en tilsvarende periode. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige at du skal være aktivt jobsøgende.

Som fuldtidsforsikret har du ret til at få dine dagpenge suppleret op til 37 timer,  hvis du er ansat i et deltids- eller vikararbejde under 29,6 timer om ugen. Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger indenfor en 2 års periode.

Du har ret til at modtage dagpenge i 2 år indenfor en periode på tre år.

Hvad skal jeg gøre når jeg bliver ledig?

På den første ledighedsdag skal du tilmelde dig som ledig på internettet via jobnet.dk, hvis du ikke har mulighed for at bruge internettet, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter. På jobnet skal du ligeledes oprette dit CV. Dette skal være godkendt af din a-kasse og aktiveret senest 3 uger efter at du har meldt dig ledig.

Du skal udfylde en ledighedserklæring til din a-kasse. Heri skal du angive årsagen til din ledighed, og eventuelt medsende dokumentation i form af opsigelsesbrev.

Du skal bekræfte at du er jobsøgende mindst hver 7. dag på jobnet.dk. Hvis du ikke bekræfter at du søger jobs, bliver du automatisk afmeldt og mister dagpenge for de dage der går før du bliver tilmeldt som jobsøgende igen.

Efter 3 ugers ledighed, bliver du indkaldt til en vejledningssamtale med din a-kasse. Her vil du i samarbejde med a-kassen udarbejde en plan for din jobsøgning. Både til denne, og de efterfølgende rådighedssamtaler du har med din a-kasse hver tredje måned, skal du medbringe eksempler på jobansøgninger.

Hvad er mine rettigheder som ledigt a-kasse medlem?

Som medlem af en a-kasse har du udover retten til dagpenge, også ret til seks ugers jobrettet kursus eller uddannelse hvis du er ledig. Dette gælder hvis du er ufaglært eller faglært. Hvis du har en uddannelse på højere niveau har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du skal vælge dit jobrettede forløb mellem de uddannelsestilbud der fremgår af Positivlisten. Hvis du er under 25 år skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor de første 6 måneders ledighed. Hvis du er over 25 år skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor 9 måneder.

Du har ret til sygedagpenge i tilfælde af sygdom, og dine sygdomsperioder bliver ikke medregnet i det samlede antal uger du har været ledig.

Selv om du er ledig, optjener du som medlem af en a-kasse stadig feriedagpenge som du kan bruge til at afholde ferie.

Hvad får jeg ud af at være medlem af en a-kasse?

Den største fordel af at være medlem af en a-kasse er uden tvivl retten til at modtage dagpenge i tilfælde af at du bliver arbejdsledig.

Hvis du bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse, er du henvist til at modtage kontanthjælp fra socialforvaltningen i din bopælskommune. Kontanthjælp er betydeligt lavere end dagpengene.
I 2015 er satsen for maksimale dagpenge 17.918 kr. pr. måned. Kontanthjælpssatserne er 10.849 kr. pr. måned hvis du er over 30 år og uden børn, hvis du er under 30 år og uden børn er kontanthjælpssatsen 6.992 kr. pr. måned.

Hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse, skal du være opmærksom på, at der er strenge regler for hvornår du kan modtage kontanthjælp. Hvis du er gift vil din ægtefælles indtægt blive fratrukket din kontanthjælp. Hvis du har formue eller værdier skal disse bruges før du kan modtage hjælp. Det vil sige at du skal bruge eventuelle opsparinger, sælge din bil og sommerhus og optage lån i friværdien i dit hus før du er berettiget til kontanthjælp.

Det samme gælder ikke for a-kasse medlemmer. Her er du berettiget til dagpenge uanset hvilken formue og værdier du har, og uanset din ægtefælles indkomst.

Hvis du er under 25 år og ikke har børn, både kan og vil jobcentret pålægge dig at tage en uddannelse, hvis du ikke har en i forvejen, og hvis du i øvrigt bliver vurderet i stand til at tage en uddannelse.

Anbefalelsesværdige a-kasser

Der er i 2015 26 statsanerkendte a-kasser i Danmark. Herunder får du et lille udpluk af dem.

Du kan se en liste over de billigste og bedte a-kasser på forsiden.

Hvis du vil vide mere om disse eller andre a-kasser, så gå på internettet og læs om hvad de kan tilbyde dig, så du kan finde den a-kasse der passer dig bedst.

Min A-kasse er en tværfaglig a-kasse der er åben for alle. Det er en af de billigste a-kasser. Hos Min A-kasse kan du tilkøbe juridisk bistand hvis du gerne vil være sikret advokathjælp uden at være medlem af en fagforening.

Business Danmark er åben for alle, men har specielt fokus på, og ekspertise indenfor salg, rådgivning og marketing. Business Danmark har også en fagforening.

FTF-A er en tværfaglig a-kasse der er åben for alle, både lønmodtagere og selvstændige. FTF-A ligger i den billige prisklasse men er bestemt anbefalelsesværdige.

Frie Funktionærer er en tværfaglig a-kasse der er åben for alle, de startede som en a-kasse for funktionærer og har stadig stor ekspertise på dette område. Frie Funktionærer er en fagforening der også har en a-kasse, og er tillige en af de billigste a-kasser i Danmark.

Krifa er en fornuftig a-kasse som også tilbyder fagforening. Krifa er nogle af de rigtig store på det danske marked, og dette er med god grund, da de er ekstremt dygtige til at hjælpe folk.

CA A-kasse er åben for alle, men har som primær målgruppe højtuddannede i erhvervslivet. De er specialister indenfor salg, marketing og økonomi. CA har også en fagforening.

Lederne henvender sig til selvstændige og lønmodtagere i lederstillinger eller særligt betroede erhverv. Lederne er både en fagorganisation og a-kasse. Lederne er mellem de billigste a-kasser.

Magistrenes A-kasse er rettet mod akademikere. De er specialister inden for områderne humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. Hos Magistrene kan du også blive medlem af fagforeningen.

Læg en Kommentar