En a-kasse er en økonomisk sikring

En a-kasse er en forsikring. En sikring af at du er berettiget til at modtage dagpenge hvis du skulle blive arbejdsledig.
I tilfælde af at du mister dit arbejde mens du ikke er medlem af en a-kasse, er du henvist til kontanthjælp fra kommunen. Kontanthjælpen er væsentlig lavere end det beløb du modtager i dagpenge.
For at være berettiget til dagpenge skal du være medlem af en a-kasse mens du stadig er i arbejde. Det nytter ikke noget at melde dig ind efter du bliver arbejdsledig.

Du skal have været medlem af en a-kasse i 1 år og samtidig have arbejdet 52 uger (1924 timer) indenfor 3 år, for at være dagpengeberettiget.

En a-kasse er ikke det samme som en fagforening. A-kassen står for udbetaling af dagpenge og er altså din økonomiske sikkerhed i tilfælde af arbejdsledighed. En fagforening er din faglige organisation der hjælper dig mens du stadig er i arbejde, hvis du skulle komme ud for faglige situationer på din arbejdsplads du ikke selv kan klare. Det kan være løntvister med din arbejdsgiver eller en uretfærdig afskedigelse.

En fagforening forhandler overenskomst og sikrer at regler om arbejdsforhold og -vilkår bliver overholdt.
En a-kasse er fokuseret på at hjælpe dig når du er arbejdsledig. Både økonomisk gennem dagpenge, og ved hjælp af individuelle vejledningssamtaler, aktiveringstilbud og hjælp med jobsøgning. Som medlem af en a-kasse kan du få dagpenge i 2 år.
Du kan modtage dagpenge under ferie og i op til 3 måneder hvis du søger arbejde i et EØS-land.

Som nyuddannet kan det ofte være svært at finde arbejde. Som medlem af en a-kasse er du sikret dagpenge 1 måned efter du har afsluttet din uddannelse, hvis du melder dig ind i a-kassen senest 14 dage efter din sidste eksamen. Det er tilmed ofte gratis for studerende, elever og lærlinge at være medlem af en a-kasse.

Hvis du er fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse, kan du få supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger, hvis du finder et deltids- eller vikararbejde.

Der er 26 statsanerkendte a-kasser i Danmark (2015) og det er en god ide at se sig for før du vælger hvilken a-kasse du bør være medlem af.

Der er både fagligt afgrænsede og tværfaglige a-kasser. De fagligt afgrænsede optager kun medlemmer der arbejder indenfor deres område, de tværfaglige optager medlemmer uanset hvilket erhverv, om du er faglært eller ufaglært. Nogle tværfaglige a-kasser optager også selvstændige. Der er 12 tværfaglige a-kasser i Danmark.

Prisen for at være medlem af en a-kasse ligger typisk på 400-600 kr. pr. måned, og du kan trække det fulde medlemsbidrag til a-kassen fra i skat.

Læg en Kommentar