FOA A-kasse

FOA, som er en forkortelse for Fag og Arbejde, har i princippet eksisteret siden 1899 hvor de startede som KKA, men selvom de har skiftet navn mange gange har de altid været tilknyttet offentlige ansatte, i regioner og kommuner. Deres a-kasse er kommet til lidt senere, men den er stadigt blandt Danmarks ældste. Alle, der arbejder under en FOA-overenskomst, dvs. inden for social- og sundhedsvæsenet, kost-servicebranchen, pædagogik, eller teknik-servicebranchen kan blive optaget som nyt medlem. Medlemmerne har fx forskellige serviceerhverv som rengøringspersonale, brandmænd og beredskab, plejepersonale, rengøring og meget, meget mere.

Derudover har FOA ekspertise i at hjælpe de der ikke hører ind under nogen bestemt sektor. De tilbyder deres service til alle offentligt ansatte og funktionærer. FOA er som fagforening og a-kasse meget politisk aktiv, og repræsenterer medlemmerne i det offentlige og politiske rum. A-kassens fokus er på høj faglighed blandt medlemmerne, tryghed og medlemmerne i centrum. FOA’s a-kasse er centralt ledet og har 41 lokale a-kasser rundt omkring i landet.

Hvad koster det at være medlem af FOA?

Prisen på medlemskab afhænger af hvor mange ekstra service man ønsker at få oven i sin almindelige a-kasse. Kontingentets størrelse afhænger af om man er medlem af fagforeningen også og om man er tilmeldt efterlønsordningen. Kontingentsatserne er ikke ens i de forskellige lokale afdelinger, så prisen kommer også an på hvilken FOA-afdeling man er medlem af. Hvis man er medlem af en klub bliver kontingentet også billigere, og hvis man får arbejdsmarkedsydelse er medlemskab af FOA gratis.

Et almindeligt medlemskab hos FOA koster 456 kroner i måneden. Dette beløb indebærer statsbidrag, bidrag til ATP og administrationsbidrag. Alle A-kasser skal betale det obligatoriske statsbidrag og et ATP-bidrag.

Hvis man ønsker at være omfattet af efterlønsordningen skal man betale 475 kroner i efterlønsbidrag oven i det almindelige beløb, så det giver en samlet pris på samlet 931 kroner om måneden.

Uanset hvilket medlemskab man vælger, skal man huske på at det er fradagsberettiget, og derfor kan trækkes fra i skat. Det gør det virkelige beløb noget lavere. FOA tilpasser løbende deres tilbud og service til medlemmernes behov, og kontingentpriserne reguleres årligt samtidigt med at som statsbidrags beløbene også reguleres.

Det er også muligt at få fagforening igennem FOA og hvis man er medlem af både HK og HK’s a-kasse kan man få lønsikring via PenSam Forsikring A/S.

Dækningen er på 1000-14.000 kroner om måneden i 3, 6 eller 12 mdr. (dog med max 90% af ens nuværende løn, og maksimalt 36 mdr.).

Kvalificeringsperioden er på 6 mdr., og selvrisikoen er på 1, 2 eller 3 måneder.

Prisen for lønsikring er afhængig af hvilket beløb man vil forsikres med, og hvilken selvrisiko man vælger. Ved en dækning på 10.000 kr. i måneden, og en selvrisiko på 1 måned, er præmien på 383 kroner pr måned.

Hvis man er i gang med en heltidsuddannelse med elevløn eller SU, er det muligt at få nedsat kontingent til både FOA’s fagforening og a-kasse. Man kan også få nedsat kontingent, hvis man fx har afsluttet social- og sundhedshjælper uddannelsen og vil fortsætte på social- og sundhedsassistent uddannelsen, eller har haft pause pga. arbejde.

Hvem kan blive medlem i FOA A-kasse?

For at blive medlem af FOA’s a-kasse skal man være i arbejde, ønske at arbejde eller være uddannet inden for FOA’s overenskomstområder, dvs. social- og sundhedsvæsenet, pædagogik, kost-servicebranchen eller teknik-servicebranchen. FOA har ikke rigtig med selvstændigt erhvervsdrivende at gøre, da dette ikke umiddelbart er deres kompetence område.

Den mere ensartede medlemsgruppe gør det muligt for FOA at koncentrere rådgivningen og services til medlemmernes behov og arbejdsmarked. De har speciale i deres overenskomstområder, og som fordel deraf kan de holde fokus på netop denne gruppe, og koncentrere sig om at give rådgivning og arrangere kurser, specielt målrettet til denne del af arbejdsmarkedet.

A-kasser i Danmark kan ifølge loven organisere sig som “fagligt afgrænset a-kasse” eller som “tværfaglig a-kasse”, og man kan derfor ikke vælge frit imellem alle a-kasser. En “fagligt afgrænset a-kasse” optager kun medlemmer med arbejde inden for bestemte fag, mens en “tværfaglig a-kasse” optager alle. Herudover kan en a-kasse frit bestemme om den vil optage selvstændig erhvervsdrivende. FOA’s a-kasse er fagligt afgrænset og optager kun lønmodtagere og selvstændige i bestemte faggrupper.

Uanset hvilken a-kasse man ønsker at blive medlem af er der nogle generelle betingelser der skal opfyldes; man skal være mellem 18 og 63 år og være bosat i Danmark, med mindre man er grænsegænger. Herudover kræver FOA at man skal have lønarbejde eller have gennemført en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder.

Hvis man vil være medlem skal man udfylde en optagelsesblanket, hvilket kan gøres via hjemmesiden og sendes enten elektronisk eller med almindelig post.

Ekstra fordele og services:

A-kassen skal selvfølgelig sikre medlemmerne økonomisk i forbindelse med arbejdsløshed og efterløn, men FOA’s a-kasse yder en mængde ekstra services form af rådgivning og vejledning inden for en række områder. Til både jobsøgende og ansatte udbydes der IT kurser og efteruddannelse og alle medlemmer får adgang til FOA Job, som er en stor jobsøgningsmaskine, hvor de kan finde opslåede jobs fra de fleste danske virksomheder og også fra offentlige institutioner.

Som medlem får man mulighed for at deltage i adskillige kurser, konferencer, foredrag og netværksarrangementer og alle medlemmer får tilsendt fagbladet FOA med relevante artikler for de forskellige brancher.
Medlemmer kan få rabat på relevante fagbøger, forskellige ferietilbud, og rabat på bank og forsikringsprodukter igennem PenSam.

Der ydes rabat og kontingentnedsættelse til studerende, og FOA ungdom, som er for alle under 31, afholder mange kurser, arrangementer og aktiviteter for de yngre medlemmer.