Ledernes a-kasse

Ledernes A-kasse, som i daglig tale blot kaldes Ledernes, blev dannet i 1918 med tilknytning til Lederne (tidligere Ledernes Hovedorganisation) som blev stiftet i 1899.

De er politisk uafhængige, og som navnet indikerer er det en a-kasse som er specielt rettet mod Ledere, altså de med en overordnet stilling. Det vil altså sige ledere inden for private virksomheder eller personer i særligt betroede stillinger. Det inkluderer medlemmer af Ledernes Hovedorganisation og Dansk Formandsforening.

De repræsenterer arbejdsgivere men forsikrer også selvstændige, hvor man er sin egen arbejdsgiver. Hvis man fx som leder vælger at starte en selvstændig virksomhed, kan man godt fortsætte som medlem. Ledernes A-kasse er for både lønmodtagere og selvstændige og med deres 108.000 medlemmer blandt Danmarks største. Fordi Ledernes A-kasse fokuserer på netop denne målgruppe har de en specialviden om præcist disse medlemmers ønsker, krav og behov, og er derigennem bedre rustet til at rådgive og vejlede. De har særligt meget viden om de regler der gælder for selvstændige, der er nemlig anderledes vilkår hvis man som selvstændig bliver arbejdsløs.

Hvis man er medlem af både Lederne og Ledernes A-kasse kan man få lønsikring via AmTrust på op til 80 % af ens nuværende løn, i maksimalt 24 mdr. Deres kvalificeringsperiode er på 6 mdr., hvilket er lidt højere end hos konkurrerende a-kasser, og selvrisikoen er på 1, 2 eller 3 mdr.

Hvem kan blive medlem?

Ledernes a-kasse er åben for alle, men er særlig god til dig som arbejder som leder eller som betroet medarbejder.

A-kasser i Danmark er delt op i to typer; de der er fagligt afgrænset, og de der er tværfaglige, og man kan derfor ikke vælge frit imellem alle a-kasser. En fagligt afgrænset a-kasse optager kun folk der arbejde inden for bestemte, fagligt afgrænsede, fag, hvorimod en tværfaglig optager alle.

Ledernes A-kasse er i princippet tværfaglig og optager derfor fra alle faggrupper, og derudover også selvstændige erhvervsdrivende. De er ikke kun forbeholdt ledere eller arbejdsgivere, men er dog specialiseret i disse. Derfor kan man godt kalde dem en faglig a-kasse. Uanset hvilken a-kasse man ønsker at blive medlem af er der nogle generelle betingelser der skal opfyldes; man skal være mellem 18 og 63 år og være bosat i Danmark, med mindre man er grænsegænger.

Hvad koster det?

Prismæssigt er Ledernes a-kasse, sammenlignet med andre a-kasser i landet, blandt de billigere, og det på trods af et højt service niveau. Det månedlige kontingent ligger på kun 433 kroner og det består af beløb som alle a-kasser skal betale; et obligatorisk statsbidrag på 326 kroner og bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, på 7 kroner. Derudover indebærer kontingentet og så et administrationsgebyr på 100 kroner. Efter fradrag er de 433 reelt kun 299 kroner i måneden. Som nyt medlem får man de første to måneder gratis.

Hvis man vil være omfattet af efterlønsordningen skal man betale et tillæg i form af et efterlønsbidrag på 475 kroner. Kontingentet reguleres hvert år pr. 1. januar med statsreguleringsprocenten. Man kan også vælge at betale et tillæg på yderligere 172 kroner i måneden for samtidigt at blive medlem af deres fagforening. Nogle vil synes det er en fordel at man kan have både a-kasse, fagforening og lønsikring samlet samme sted.

Fordele og ekstra services

Ledernes a-kasse er åben for alle, men er særlig god hvis man er leder eller betroet medarbejder, eftersom det er deres ekspertiseområde. Fordi de har valgt at specialisere sig i en specifik faggruppe, kan den bedst mulige rådgivning til medlemmerne. Man kommer bliver en del af et større netværk, med andre ledere og kan også deltage i netværksgrupper over hele landet.

Hvis man ikke er leder eller betroet medarbejder, men har ønsker eller drømme om at blive det, kan det også være en god idé at melde sig ind hos Lederne. Som medlem er der nemlig adgang til flere store videnbaser, og man får tilsendt et månedligt magasin hvor temaet er ledelse. Via Ledernes A-kasse kan man også tage en coach uddannelse eller blive klogere på de nyeste ledelsesmæssige strategier.

Som medlem af ledernes a-kasse får man desuden rabatter på ledelsesfaglige bøger, kurser og konferencer, man får mulighed for at deltage i debat- og netværksaftener i de 19 lokalafdelinger, virksomhedsbesøg, studiegrupper og gratis foredrag.

Ud over a-kasse tilbyder lederne også fagorganisation og lønsikring, og forskellige tiltag. Som medlem kan man få gratis karriererådgivning med alt fra forberedelse til jobsamtale og kortlægning af kompetencer. De tilbyder en række services som går ud over de lovmæssigt krævede, som fx karriererådgivning eller trivsels sparring.

Ifølge en officiel undersøgelse, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lavede i 2014 er Ledernes A-kasse den bedste i Danmark når det gælder om at få ledige medlemmer tilbage i arbejde. Det beviser at de er gode til at afhjælpe jobmangel, og så sikrer de selvfølgelig medlemmerne økonomisk ved lediggang. Man får op til 17,918 kr. i dagpenge om måneden og individuel rådgivning, sparring og juridisk hjælp. Man kan også vælge at tegne lønsikring på op til 90 % af tidligere indkomst.

Hvis man vælger at forlade sit lederjob eller højere stilling for at blive selvstændig kan man fortsat forblive medlem. Der har mange selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer, og de har styr de på rettigheder og lovkrav der gælder.